Ortopedia

dr hab. Paweł Reichert prof. nadzw. UMW specjalista ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej

Profesor Reichert od prawie 20 lat jest pracownikiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ponadto jest Kierownikiem Zakładu Medycyny Sportowej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Profesor jest współautorem prawie 70 prac naukowych, z czego znaczna większość związana jest z tematyką leczenia uszkodzeń i schorzeń w obrębie kończyny górnej.

Profesor Reichert regularnie uczestniczy w charakterze wykładowcy w międzynarodowych szkoleniach, organizowanych chociażby przez International Bone Research Association oraz AO Fundation. Co roku prowadzi również wykłady na Międzynarodowym Poznańskim Kursie Chirurgii Barku, Łokcia i Ręki. Profesor ukończył kilkanaście zagranicznych kursów z zakresu ortopedii i traumatologii w obrębie kończyny górnej.

Należy do towarzystw naukowych, związanych ze swoimi zainteresowaniami zawodowymi, w tym Federation of European Societies for Surgery of the Hand oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki. Od dwóch lat jest Prezesem Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

dr hab. Paweł Reichert prof. nadzw. UMW

Fizjoterapia

dr hab. Aleksandra Królikowska
mgr fizjoterapii

Osobą odpowiedzialną za planowanie fizjoterapii w naszym Centrum jest dr hab. Aleksandra Królikowska, mgr fizjoterapii. Dr hab. Aleksandra Królikowska od ponad 10 lat świadczy usługi fizjoterapeutyczne z zakresu przede wszystkim fizjoterapii w ortopedii i traumatologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Medycyny Sportowej w Katedrze Fizjoterapii.

Dr hab. Królikowska ukończyła szereg kursów związanych bezpośrednio z tematyką terapii ręki, m.in. Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki, Podstawy terapii ręki czy Kończyna górna w hemiplegii. Poza działalnością fizjoterapeutyczną jest współautorem ponad 30 publikacji oraz około 30 wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach, związanych z tematyką diagnostyki funkcjonalnej oraz fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu.

Jest także laureatem nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Co więcej, dr hab. Królikowska jest Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki.

dr hab. Aleksandra Królikowska
mgr fizjoterapii​

mgr Mateusz Kuźniecow

Mgr Mateusz Kuźniecow jest jednym z właścicieli Centrum Terapii Kończyny Górnej.

Od 2017 roku świadczy usługi fizjoterapeutyczne z zakresu fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Stopień magistra uzyskał w Wyższej Szkole Fizjoterapii, gdzie po uzyskaniu dyplomu magistra fizjoterapii prowadził zajęcia dydaktyczne.

Mateusz ma na swoim koncie wystąpienia na Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Jest współautorem prac naukowych, opublikowanych w czasopiśmie Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja.

Mgr Mateusz Kuźniecow jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

mgr Mateusz Kuźniecow

mgr Marcin Bieniek

Mgr Marcin Bieniek – absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu jest współwłaścicielem Centrum Terapii Kończyny Górnej. 

Swoje doświadczenie zdobywał głównie pracy z pacjentami ortopedycznymi. Uczestnik kursów i warsztatów, pomagających mu rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Marcin jest współautorem prac naukowych w czasopismach Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja oraz Medycyna Manualna.
Od wielu lat czynnie uprawia sport, w tym sztuki walki, zdobywając medale na arenach krajowych i zagranicznych!

mgr Marcin Bieniek