Fizjoterapia

mgr Mateusz Kuźniecow

Mgr Mateusz Kuźniecow jest jednym z właścicieli Centrum Terapii Kończyny Górnej.

Od 2017 roku świadczy usługi fizjoterapeutyczne z zakresu fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Stopień magistra uzyskał w Wyższej Szkole Fizjoterapii, gdzie po uzyskaniu dyplomu magistra fizjoterapii prowadził zajęcia dydaktyczne.

Mateusz ma na swoim koncie wystąpienia na Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Jest współautorem prac naukowych, opublikowanych w czasopiśmie Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja.

Mgr Mateusz Kuźniecow jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

mgr Mateusz Kuźniecow

mgr Marcin Bieniek

Mgr Marcin Bieniek – absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu jest współwłaścicielem Centrum Terapii Kończyny Górnej. 

Swoje doświadczenie zdobywał głównie pracy z pacjentami ortopedycznymi. Uczestnik kursów i warsztatów, pomagających mu rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Marcin jest współautorem prac naukowych w czasopismach Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja oraz Medycyna Manualna.
Od wielu lat czynnie uprawia sport, w tym sztuki walki, zdobywając medale na arenach krajowych i zagranicznych!

mgr Marcin Bieniek